FANDOM


1. tidsalder:

Verden skabes, fryd og gammen. Elvere og dværge først – de Første i Verdenen. Derefter andre arter som f.eks. halvlange, satyrer, kæmper, etc. Sortelverne eksisterer ikke endnu, men er ved at blive til. Magien eksisterer, men bruges ikke offensivt eller kaotisk. Kan sammenlignes med Paradisets Have/uskyld.

1. tidsalder slutter da Orkerne og Goblinerne bliver skabt ind i verden.

2. tidsalder:

Orker og Gobliner fødes ind i Verden, og med dem kommer Khangohrs Skaberværker. Norgil og Taras indfører derefter deres Skaberværker. Garon indfører, som den sidste af guderne, Skaberværkerne Liv, Død og Tid, der gjorde racerne dødelige. Rynthia gav derefter, i samarbejde med Garon, arterne mulighed for at formere sig, da de op til da kun kunne dø, men ikke blive flere.

Der hersker krig og ufred. Dværge mod elvere. Sortelverne splitter med de lyse elvere og drager mod bjergene, og kommer i konflikt med dværgene.

Dværgene påfører elverne en stor sorg. Orker og Gobliner fører krig mod alle.

2. tidsalder slutter da Hatto skaber Menneskerne, som er en blanding af alle de bedste kvaliteter fra de andre arter.

3. tidsalder: Fontænen oprettes og tager magten i Fauntasia igennem troldmandsdiktatur – det er derfor de til stadighed mener at de har ”ret” til at bestemme over alle andre. Fontænen mener at de har guddommelig ret – igennem Akashe – til at håndtere Balancen i Verdenen.

Hatto, der har skabt Menneskerne, læner sig tilbage og blander sig ikke mere i Verdenen. Vegil afprøver forskellige styreformer på menneskerne, uden at spørge Hatto (som desuden er ligeglad), og med tiden opstår Kongemagten og De 4 Riger, såvel som samuraiernes samfund, forskellige oligarkier af troldmænd, etc.

Camussus Imperiet, som er den første store menneskecivilisation, opstår og går i krig med Fontænen. Der hersker en gigantisk krig i hele Fauntasia.

4. tidsalder: Camussus Imperiet knækker Fontænen med ren magt og tager magten i næsten hele Fauntasia. Fontænen går under jorden og planlægger flere hundrede år forud på at vende tilbage.

Camussus Imperiet holder magten i en hel tidsalder, og regerer uafbrudt indtil dens fald. Fungerer som den første Kongemagt.

5. tidsalder: Camussus Imperiet er faldet. En masse grupperinger forsøger at oprette en ny Kongemagt, men det lykkedes i lang tid ikke.

Fontænen tager endnu engang magten, men væltes (igen) – denne gang af Tommasino Løvenborg I, der succesfuldt opretter den nutidige Kongemagt/De 4 Riger.

6. tidsalder: Den nutidige tidsalder. Vi er i år 457 (år 2014 = år 457, 6. tidsalder).

Efter nogle generationer kommer Aelgol I til magten. Fontænen ”genopstår”, i første omgang som allierede med De 4 Riger. Aelgol VII går i krig med Fontænen, som endnu engang går under jorden.