FANDOM


Magiens Hersker, Planernes Herre/Frue, Fontænens Udspring, Den Vise, Moder Magi Edit

Dværgisk: Illurn'oth

Elvisk: Templa'kiirar

Sortelvisk: Faerz'hren

Skaberværker: Magiens Mønster (et "mønster" der ligger over Verdenen – senere bliver Fontæner bygget ved dets kraftknudepunkter), Planerne (som f.eks. Drømmeplanet)

Domæner: Magi, Planerne, Viden, Visdom

Symbol:

Farve: Lilla

Yndlingsvåben: Intet

Motto: "Magi er magt – brug magien vel."

Noter:

  • Akashe er tvekønnet. Det diskuteres tit og ofte hvilket køn Akashe har.
  • Akashe har skabt Planerne. Der er mange forskellige Planer, men det mest kendte foruden vores eget Plan, også kaldet Det Materielle Plan, er nok Drømmeplanet. Hvordan og hvorledes disse Planer fungerer, er der endnu ingen der har svaret på.
  • Efter Hatto havde skabt Verden, placerede Akashe Magiens Mønster over den. Dette blev gjort i samarbejde mellem de to guder, da Hatto naturligvis ville være med til at bestemme over sit skaberværk. Akashe og Hatto er, i vores dødelige termer, gift. Akashe (ånd) og Hatto (materie) er ubetinget de to mægtigste krafter i Fauntasia, og det gav derfor god mening at de forenede sig.

Det at indgå et ægteskab er i Fauntasia blevet et symbol på enighed og/ellersamarbejde hos næsten samtlige arter.

Trossamfund og tilbedere Edit

Modsat de andre guder, som har et normalt trossamfund, har Akashe ingen templer eller andre hellige steder. I stedet bliver Akashe præster undervist og oplært på en Fontæne.